Marijke Stapert-Eggen en Bernard Asselbergs, ‘De dans van de broodjes’

In: De Waterschans. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 50(2020), nr. 1, maart 2020, p. 36-40.

In het najaar van 1927 bezocht Anton van Duinkerken met een club bevriende leeftijdgenoten de film The Gold Rush van Charlie Chaplin in het Luxor-theater te Bergen op Zoom. Hij schreef er een lang gedicht over dat in hetzelfde jaar gepubliceerd werd in het literaire tijdschrift Roeping en later opgenomen in zijn dichtbundel Lyrisch Labyrinth.

 

Marijke Stapert (1944, neerlandica) toont aan hoe Van Duinkerkens gedicht niet enkel uit verliefdheid voor Nini Arnolds, zijn latere vrouw, is ontstaan, maar tevens de Chaplin-mode uit die tijd vertegenwoordigt.

De dans van de broodjes uit Chapilns film: The Gold Rush, 1925 (bron: Wikipedia)
De dans van de broodjes uit Chapilns film: The Gold Rush, 1925 (bron: Wikipedia)

Hiervoor doorzocht ik de door mij bewaarde briefwisseling tussen mijn vader en moeder om zo mogelijk het verslag van dit bioscoopbezoek tegen te komen. De samenwerking met Marijke Stapert verliep daarbij bijzonder plezierig en de gevonden details uit de briefwisseling tussen mijn ouders zorgden voor een speciale aanvulling.

22.1