Publicaties en Voordrachten

Mensen en Meningen Anton van Duinkerken

PUBLICATIES EN VOORDRACHTEN

Bernard Asselbergs, ‘Bij het maken van de tentoonstelling’
In: Anton van Duinkerken (1903-1968).
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan, 18.06-27.08.1983.
Eigen beheer, Nijmegen 1983, 100 pp., ills.
[Bernard Asselbergs, Inleiding] ‘Anton van Duinkerken (ps. prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs) * Bergen op Zoom 2-1-1903 † Nijmegen 22-7-1968’
In: Books from the library of the late Anton van Duinkerken (W.J.M.A. Asselbergs professor of literature at Nijmegen University), p. 2-4.
Beijers, Utrecht 1984, 44 pp., fotoill.: Anton van Duinkerken.
Voordracht bij de opening van de door Bernard Asselbergs samengestelde tentoonstelling ‘De mensen hebben hun gebreken’
Voordracht door Bernard Asselbergs gehouden bij de opening van de door hem samengestelde tentoonstelling ‘De mensen hebben hun gebreken’ op 11 april 1987 om 11 uur in de Openbare Bibliotheek ‘Erasmus’ te Bergen op Zoom.
Bernard Asselbergs, ‘Anton van Duinkerken 1903-1968’ Mea Dulcea
In: Programma. Jubileumconcert Mea Dulcea 25 jaar 1962-1987, p. [3-4].
Z. u., [Bergen op Zoom] 1987, 12 pp., ills.
Realisatie van de tentoonstelling: ‘Anton van Duinkerken – Brabander en zijn relatie met Oosterhout’
Anton van Duinkerken - Brabander en zijn relatie met Oosterhout (Monseigneur Frencken en Pieter van der Meer de Walcheren). Tentoonstelling gehouden in de Openbare Bibliotheek ‘De Bussel’ te Oosterhout van 10 november t/m 9 december 1989. Realisatie Bernard Asselbergs in samenwerking met de tentoonstellingscommissie ‘Anton van Duinkerken’.
Bernard Asselbergs, ‘Bibliografische geschiedenis van Twee vierkante meter’
In: Anton van Duinkerken, Twee vierkante meter, p. 91-92. Uitgeverij Gooi & Sticht bv, Hilversum 1990, 8ste druk, 96 pp.
Voordracht door Bernard Asselbergs: ‘Anton van Duinkerken en zijn schrijverschap’
Voordracht met dia’s door Bernard Asselbergs gehouden op 22 februari 1996 om 20.00 uur voor de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom in de Leeszaal van de Gemeentelijke Archiefdienst te Bergen op Zoom.
Bernard Asselbergs, ‘Anton van Duinkerken over zijn dichtende Heeroom Dorus’
In: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. Themanummer onder redactie van Lieve Gevers en Jan Roes: ‘Het apostolaat van de poëzie. Priester-dichters in Nederland en Vlaanderen’, 8(1999), nr. 4, p. 329-333, ills.
Bernard Asselbergs, ‘Het Wereldorgel van Anton van Duinkerken’
In: De Parelduiker, 11(2006), nr. 2, p. 67-70. Rubriek: Laagwater.
Roomse ruzie | De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap
Bezorgd door Sjoerd van Faassen en Salma Chen; beeldredactie Bernard Asselbergs. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen / Letterkundig Museum, Den Haag 2007, 472 + XL pp., ills.
Voordracht door Bernard Asselbergs, ‘Bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van de nieuwste vertaling: Josef Roth, Radetzkymars’
Voordracht door Bernard Asselbergs gehouden tijdens het colloquium: Joseph Roth in Nederland en Vlaanderen. Receptie en vertaling van een veelzijdig oeuvre op 28 en 29 mei 2009 te Gent.
Bernard Asselbergs, ‘Rond Van Duinkerken’s Verdediging van Carnaval’
In: De Waterschans. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 40(2010), nr. 4, december 2010, p. 136-142, ills.
Voordracht door Bernard Asselbergs: ‘De literaire nalatenschap van mijn vader Anton van Duinkerken’
Ongepubliceerde voordracht door Bernard Asselbergs gehouden op de 12e studiedag van het Gerard Walschap Genootschap op 27 november 2010 in de Universiteit van Antwerpen.
Bart Geeraedts interviewt Jos Joosten in Nijmegen en Bernard Asselbergs in Amsterdam voor de reeks ‘RKK-Wat blijft’
Uitzending over de schrijver en wetenschapper Anton van Duinkerken. Radio 5 op zondag 9 oktober 2011 om 23.45 uur.
Bernard Asselbergs, ‘Kan een dichter ook rijmen?’
In: Achter de schermen. Nieuwsbrief van het Willem Elsschot Genootschap, 15(2013), nr. 3-4, december 2013, p. 12-13, ill.
Bernard Asselbergs, ‘Credo, Vivo’
In: Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een onregelmatig maar altijd weer verschijnend tijdschrift van Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam. Jrg. 17(2014-2015), nr. 1, Louis Putmannummer, 17-09-2014.
Bernard Asselbergs, ‘Elemans Nijmegen’
In: Vriendenboek voor Jan Elemans dichter. Bij gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. 12 oktober 2014. [Marcel van der Heijden], Vught 2014, 46 pp., ills. Linnen band met gouden belettering naar ontwerp van Helmut Salden, 22 x 31 cm Bij N.V. Uitgeverij W. van Hoeve te ’s-Gravenhage - Bandung 1957.
Voordracht door Bernard Asselbergs: ‘Had de boekkunst uitgevonden moeten worden’
tijdens de Menno ter Braak-bijeenkomst in de Universiteitsbibliotheek te Leiden
Bernard Asselbergs, ‘Leben, das ist doch nicht wohnen und essen, das ist doch auch beten und trinken!’
In: Benjamin Biebuyck, Petra Campe, Els Snick e.a., Der verirrte Kosmopolit. Joseph Roth in den Niederlanden und Belgien, p. 264-273. Aisthesis Verlag, Bielefeld 2020, 290 pp., ills.
Bernard Asselbergs en Eddy Posthuma de Boer, ‘Ach, wat een bijzondere man toch, potverdorie…’. Een interview
In: De Waterschans. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 50(2020), nr. 1, maart 2020, p. 10-11.
Marijke Stapert-Eggen en Bernard Asselbergs, ‘De dans van de broodjes’
In: De Waterschans. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 50(2020), nr. 1, maart 2020, p. 36-40.
Bernard Asselbergs, ‘Eerste inventarisatie van de verschillende uitgaven Frans Erens, Vervlogen Jaren’
Vervlogen Jaren, de memoires van Mr. Frans Erens, waarvan destijds Anton van Duinkerken de inleiding schreef, is voor Jean Frins in 2018 aanleiding om in de voorbereiding op zijn promotie contact met mij op te nemen. De memoires werden destijds in 1938 als boek uitgegeven. Het proefschrift van Frins, met de titel Gendelettre. De vormende jaren van Frans Erens, 1857-1893 werd op 9 september 2021 verdedigd te Groningen.
Lezing Willem Huberts en vraaggesprek van Michiel Besters met Bernard Asselbergs: ‘Anton van Duinkerken ontmoet: Wouter Lutkie’
Publieksbijeenkomst op 11 juni 2022 in de Bibliotheek West-Brabant te Bergen op Zoom georganiseerd door de Stichting Anton van Duinkerken Nu: ‘Anton van Duinkerken ontmoet: Wouter Lutkie’. Lezing door dr. Willem Huberts gevolgd door ‘Vraaggesprek Michiel Besters met Bernard Asselbergs’, waarna ‘Vragen uit het publiek’ aan dr. Willem Huberts en Bernard Asselbergs.