INTRODUCTIE

‘Wanneer de mensen konden geloven, dat de tijd niet zo belangrijk is als men hen heeft wijs gemaakt, zouden zij veel gelukkiger zijn.'

Uit: Anton van Duinkerken, Legende van den tijd. Deze tekst is voor het eerst gepubliceerd in: De Groene Amsterdammer, 64(1940), nr. 3289, 06-07-1940, p. 3 en verschijnt als boekuitgave in 1941 bij N.V. Paul Brand’s uitgeversbedrijf te Hilversum, waarna het bij deze uitgever verschillende [oorlogs]-drukken beleeft. Uitgeverij Het Spectrum brengt in 1959 een herziene druk als Prisma­ pocket op de markt en in 1962 volgt de bundeling in Van Duinkerkens Verzamelde geschriften.
deGroene
De Groene Amsterdammer, 06-07-1940
intro_legendevandetijd
Eerste publicatie, waarop vele drukken zouden volgen
eenboekoverhetmenselijkgeluk
Paul Brand’s uitgeversbedrijf, 1e druk met 1941, reclamebuikbandje
Legendevandetijd2
Prospectus voor de 1e druk
Legendevandetijd
Herdruk als Prisma pocket
Uitgeverij Het Spectrum, 1959
LegendevandetijdII
Legende van de tijd, gebundeld in: Verzamelde geschriften. Deel II, 1962

pag1
Anton van Duinkerken in een voor hem karakteristieke leeshouding. Anonieme persfoto uit 1952, genomen in de studeerkamer van Anton van Duinkerken, Lomanstraat 73 te Amsterdam. 
Illustratie bij het artikel van Kees Fens: Anton van Duinkerkens geschriften verzameld in: De Tijd-De Maasbode, 04-08-1962.

Als jongste zoon van de schrijver Anton van Duinkerken (AvD) heb ik in de afgelopen jaren een collectie van zijn literaire oeuvre opgebouwd. Om de verzameling te laten spreken, breng ik graag aspecten van het werkzame leven van mijn vader publiekelijk onder de aandacht door er over te schrijven en bij gelegenheid er een voordracht over te houden.