BIBLIOGRAFIE ANTON VAN DUINKERKEN

BIBLIOGRAFIE ANTON VAN DUINKERKEN

INTRODUCTIE

De verzameling AvDcollBA heeft naast het fysieke bewaren van alles wat mijn vader schreef ook een functie bij het samenstellen van zijn bibliografie. Uitgaande van het aanwezige materiaal wordt de beschrijving door controle onderbouwd.

Mijn vader begon zijn bibliografie in twee cahiers: I 1923-1928 en II 1928 vervolg-1929 met in totaal 332 genummerde publicaties met extra vermelding van besprekingen en ingeplakte knipsels.

Bibliografie [cahier] I Augustus 1923 – October 1928 (AvDcollBA)
Bibliografie [cahier] I Augustus 1923 – October 1928 (AvDcollBA)

Op het moment, eind 1929, dat hij zich als journalist bij het dagblad De Tijd vanuit Bergen op Zoom
te Amsterdam ging vestigen, startte hij een kaartsysteem, alfabetisch geordend en uiteindelijk in drie kaartenbakken gecatalogiseerd.

Eén van de drie kaartenbakken met fiches bibliografische gegevens die door Anton van Duinkerken zijn aangelegd (AvDcollBA)
Eén van de drie kaartenbakken met fiches bibliografische gegevens die door Anton van Duinkerken zijn aangelegd (AvDcollBA)

Daarnaast werden aparte overzichtslijsten aangelegd, soms voor publicatiedoeleinden.

Van Duinkerken over Vondel. Eenige publicaties. In: De Tijd, 16-01-1940. Avondblad. De lijst is gepubliceerd in verband met zijn benoeming tot hoogleraar van de Bijzondere Vondel-leerstoel te Leiden, waar veel krakeel in de pers over gaande was

Deze cahiers, het kaartsysteem en de lijsten vormen de basis van dit bibliografisch bronnenonderzoek, aangevuld met het bewaarde archief Asselbergs in het Literatuurmuseum te Den Haag. Tevens maakte ik gebruik van de verzameling AvDcollBA alsmede de resultaten van verschillend bibliografisch onderzoek door derden.

De bibliografie in deze website komt stapsgewijs tot stand. Om te beginnen zijn er de afzonderlijk verschenen publicaties AvD als boekuitgaven en brochures. Daarnaast het afzonderlijk verschenen werk van bijzondere vorm, zoals rijmprenten. Vervolgens de verspreide publicaties AvD in boekuitgaven en daarna in periodieken. Dit alles heeft tot doel een zo compleet mogelijke bibliografie te realiseren. Beeldmateriaal uit de AvDcollBA wordt hieraan toegevoegd.
Voorbeeld van een toegevoegde illustratie in de BIBLIOGRAFIE ANTON VAN DUINKERKEN: het colofon, p. [66] van het auteursexemplaar van zijn debuut uit 1927 (AvDcollBA)
Voorbeeld van een toegevoegde illustratie in de BIBLIOGRAFIE ANTON VAN DUINKERKEN: het colofon, p. [66] van het auteursexemplaar van zijn debuut uit 1927 (AvDcollBA)