Bernard Asselbergs, ‘Credo, Vivo’

In: Uitgelezen Boeken | Katern voor boekverkopers & boekenkopers | Een onregelmatig maar altijd weer verschijnend tijdschrift van Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam, 17(2014-2015), nr. 1, Louis Putman-nummer, 17-09-2014, p. 37-48, ills.

Publicatie van Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam 2014, 17 x 25 cm
Publicatie van Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam 2014, 17 x 25 cm
Louis Putman (1923-2013), antiquaar te Amsterdam, startte in 1977 samen met drukker en uitgever Jan de Jong een aan het verleden gewijd tijdschrift dat Uitgelezen Boeken werd genoemd. In een speciaal nummer van dit tijdschrift, uitgekomen op Louis’ eerste verjaardag na zijn overlijden, 17 september 2014, wordt Putman uitvoerig herdacht. Mijn verhaal voor dit herdenkingsnummer spitst zich toe op Putmans bijzondere belangstelling voor mijn vader. Van huis uit katholiek was Putman een trouw lezer van Van Duinkerkens artikelen en recensies in het dagblad De Tijd. Bovendien deelde hij met hem een grote affiniteit voor Vondel. Putman verzamelde van Vondels werk vele edities; in wezen het liefst alles! Zijn collectie 19e eeuwse Vondel-schooluitgaven was schitterend. Ook Van Duinkerken hoorde tot zijn uitgebreide verzamelterrein. Hij bood mij daaruit bij tijd en wijle iets bijzonders aan, zoals bijvoorbeeld een bijzonder exemplaar van Van Duinkerkens brochure De Beweging der Jongeren, nr. 1 uit de serie Credo Vivo. Deze zegekreet werd de titel van deze bijdrage als respectvol aandenken.
Reclame voor de serie ‘Credo Vivo’ in het maartnummer 1934 van De
Gemeenschap. Reeds verscheen No. 1: Anton van Duinkerken, De Beweging
der Jongeren, 9,5 x 13 cm
Reclame voor de serie ‘Credo Vivo’ in het maartnummer 1934 van De Gemeenschap. Reeds verscheen No. 1: Anton van Duinkerken, De Beweging der Jongeren, 9,5 x 13 cm
Anton van Duinkerken, De Beweging der Jongeren, 1933, p. 1, voorheen coll.Putman (AvDcollBA)
Anton van Duinkerken, De Beweging der Jongeren, 1933, p. 1, voorheen coll.Putman (AvDcollBA)