Bernard Asselbergs, ‘Kan een dichter ook rijmen?’

In: Achter de schermen. Nieuwsbrief van het Willem Elsschot Genootschap, 15(2013), nr. 3-4, december 2013, p. 12-13, ill.                                                                       

2013-jrg15-ADS nr 3-4 dec 2013 ST voorblad
21 x 29,5 cm

De redactie van het dagblad De Tijd vroeg in 1954 een aantal auteurs om speciaal voor de Sint Nicolaaseditie van de krant een Sinterklaasversje te schrijven. Vierentwintig Nederlanders, onder wie Anton van Duinkerken, en één Vlaming, Willem Elsschot, stuurden hiervoor in. Voor het decembernummer 2013 Achter de Schermen van het Willem Elsschot Genootschap ging ik op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van Elsschots inzending voor deze speciale Sinterklaaseditie van de krant. Elsschot schreef zijn vers zonder titel.

Circulaire van de uitnodiging, 30 oktober 1954
Circulaire uitnodiging Sinterklaasversje, 30 oktober 1954