Voordracht bij de opening van de door Bernard Asselbergs samengestelde tentoonstelling ‘De mensen hebben hun gebreken’

Voordracht door Bernard Asselbergs gehouden bij de opening van de door hem samengestelde tentoonstelling ‘De mensen hebben hun gebreken’ op 11 april 1987 om 11 uur in de Openbare Bibliotheek ‘Erasmus’ te Bergen op Zoom.
Eenzijdig bedrukte uitnodingskaart, 13,5 x 9 cm

In een geïmproviseerde openingsspeech leg ik verband tussen de titel van de tentoonstelling ‘De mensen hebben hun gebreken’ en de ‘Rotterdammer Desiderius Erasmus’. Verklaarbaar, omdat de Bergse bibliotheek naar Erasmus is vernoemd.

det_schrijvenderasmus
Detail ‘Schrijvende Erasmus’ geschilderd door Hans Holbein, 1523 (bron: Wikipedia)

Tijdens een zomerverblijf te Zuid-Frankrijk in 1935 schrijft mijn vader voor zijn plezier een aantal essays, die gebundeld worden in De menschen hebben hun gebreken. Eén ervan gaat over ‘De Jichtlijder Erasmus’. Daarin wordt verteld hoe Erasmus, gezeten op zijn paard, denkt aan de diepe dwaasheid van de mensen, die er de oorzaak van is dat alle mensen hun gebreken hebben. ‘Zonder haar zouden zij heiligen zijn’. Erasmus’ reisdoel is een bezoek aan Thomas Morus in Bucklebury (Engeland). Daar aangekomen dwingt jicht hem rust te nemen en schrijft hij De Lof der zotheid. Het geschrift wordt opgedragen aan zijn Engelse vriend.    

Klik op afbeelding voor uitvergroten

Knipsel uit: Brabants Nieuwsblad, 11-04-1987
Paul Brand
Uitgave Paul Brand, Hilversum 1935, gebonden editie, 14 x 20 cm

Later is de Bergen op Zoomse ‘Bibliotheek Erasmus’ in groter verband opgenomen in de ‘Bibliotheek West-Brabant’. Het in 1967 door de gemeente geschonken borstbeeld van Anton van Duinkerken door Antoine Damen (1902-1981) is mee verhuisd.

Op 28 maart 1967 opende burgermeester drs. L.J.M. van de Laar het pand Hofstraat 2a en onthulde tevens een bronzen  borstbeeld van de Bergse literator Anton van Duinkerken Links: drs. Van de Laar, rechts: dr. W.J.M.A. Asselbergs (Anton van Duinkerken)

Opening van de nieuwe ‘Bibliotheek Erasmus’ te Bergen op Zoom op 28-03-1967. Fotoill. uit: ‘Bergen Boeken’ 75 jaar bibliotheek 1920-1995.

In: De Waterschans, 25(1995), nr. 1, maart 1995, p. 19