Bernard Asselbergs, ‘Rond Van Duinkerken’s Verdediging van Carnaval’

Verdediging van Carnaval Anton van Duinkerken

In: De Waterschans. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 40(2010), nr. 4, december 2010, p. 136-142, ills.
In andere typografie en met enkele wijzigingen overgenomen in: inbrabant. Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed, 1(2012), nr. 1, februari 2012, p. 50-59.

Speciaal nummer over de ‘Bergse’ Vastenavond, 29,5 x 21 cm
Speciaal nummer over de ‘Bergse’ Vastenavond, 29,5 x 21 cm
‘Rond Van Duinkerkens Verdediging van Carnaval’ als gastartikel overgenomen,             19,5 x 24 cm
‘Rond Van Duinkerkens Verdediging van Carnaval’ als gastartikel overgenomen, 19,5 x 24 cm
In 1928 kwam Anton van Duinkerken met zijn eerste pamflet Verdediging van Carnaval meteen in opspraak. Er zouden nog vele pamfletten van hem volgen.

Pregnant meldt als reclame het buikbandje om dit boek de leuze: LET OP DE DEBATTEN OVER CARNAVAL AFSCHAFFING OF BEHOUD ?
13.3
vvc (50)
13.5
13.6
13.7
vvc (54)
13.9
zetduiveltje in regel 15: volksvreugd = volksdeugd
Afbeelding-56
13.11
VVC pagina 58
VVC pagina 59

Een bijzondere aanvulling op dit artikel vormt het pas later in het antiquariaat opgedoken exemplaar van Verdediging van Carnaval met een handgeschreven opdracht aan Coster, waarin Van Duinkerken in niet mis te verstane woorden uitdrukking geeft aan de ontvangst van zijn pamflet:

Aan Dirk Coster

 

dit boekje, door zo menige mijner
geloofsgenoten verketterd, door weinige
hunner gelezen, en waarvan hij meer
zal begrijpen dan degenen, die ik
daarop aangewezen achtte.

Anton van Duinkerken

Naar handschrift Anton van Duinkerken (AvDcollBA)